Skip to content

Tərtibat

Cervisia

CVS Frontend

Clazy

Ən yaxşı Qt təcrübələri ilə əlaqəli xəbərdarlıqları bildirən Clang komplilyatoru qoşması

ELF Dissector

ELF binary inspector

Eloquens

Generate the lorem ipsum text

Fielding

Test your REST APIs

Heaptrack

Profiler Frontend

KAppTemplate

App Code Template Generator

Kate

Əlavə mətn redaktoru

KCachegrind

Profiler Frontend

KDebugSettings

Sazlama ayarları

kdesrc-build

Tool to allow you to easily build KDE software from its source repositories

kdesvn

Subversion Dəyişimə Nəzərət

KDevelop

İnteqrasiya olunmuş Tərtibat Mühiti

KDiff3

Diff/Patch Frontend

KImageMapEditor

HTML Image Map Editor

Kirigami Gallery

Widget Browser for Kirigami

Kommit

Git client gui for KDE

Kompare

Diff/Patch Frontend

KUIViewer

Qt Designer UI Faylına baxış vasitəsi

Licentia

License Chooser

Lokalize

Kompyuterləşmiş tərcümə sistemi

Massif-Visualizer

Profiler Frontend

Rust Qt Binding Generator

Programming Binding Generator

Umbrello

UML Modeller