Skip to content

Internet

Akregator

Xəbər lentləri oxuyucusu

Alligator

Feed Reader

Arianna

Ebook Reader

Choqok

Micro-blogging Client

Falkon

Veb Bələdçi

Kaidan

Jabber IM Client

Kasts

Podcast Application

KDE Connect

Cihazların eyniləşdirilməsi

KGet

Download Manager

Kirogi

Drone ground control

KMail

Poçt müştərisi

Konqueror

Web Browser, File Manager and Viewer

Konversation

IRC Client

Kopete

Instant Messenger

KRDC

Remote Desktop Client

Krfb

Desktop Sharing (VNC)

KTorrent

BitTorrent Client

KTrip

Public transport navigator

NeoChat

Matrix Müştərisi

PİM verilənlərinin ixracatçısı

PİM tətbiqlərindən bütün verilənləri saxlayır və bərpa edir

Ruqola

Rocket.Chat client

Spacebar

SMS/MMS messaging client

Telefon

Zəng etmək və zəngləri qəbul etmək

Tokodon

Mastodon Client

Trojitá

İMAP e-poçt müştərisi