Skip to content

Office

Arianna

Ebook Reader

Basket

Notes and to-dos organizer

Calindori

Calendar

Calligra Sheets

Spreadsheet

Calligra Stage

Presentation

Calligra Words

Word Processor

ghostwriter

Markdown Editor

KAddressBook

Əlaqələr meneceri

Kalendar

Təqvim tətbiqi

KBibTeX

BibTeX Editor

KDE Itinerary

Itinerary management

KEXI

Visual database apps builder

KEuroCalc

Currency converter and calculator

KItinerary Command Line Extractor

KItinerary command line extractor

Kile

LaTeX Frontend

KMail

Poçt müştərisi

KMyMoney

Personal Finance Manager

Kongress

Conference Companion

Kontact

Fərdi Məlumat İdarəçisi

KOrganizer

Şəxsi təşkilatçı

KTimeTracker

Personal Time Tracker

Lokalize

Kompyuterləşmiş tərcümə sistemi

Okular

Sənədə baxış vasitısi

Plan

Project Management

Plan Portfolio

Project Portfolio Management

Plan Work

Project Management

Skrooge

Manage your money

Telefon kitabçası

Əlaqələrə baxış və düzəliş

Tellico

Collection Manager

Trojitá

İMAP e-poçt müştərisi