Skip to content

Kate

Kateqoriyalar:   Tərtibat | Vasitələr Digər platformalar:   Windows
Mənbə koduna Kate ilə düzəliş edilməsi
Kate with some Git based project
Kate with split view
Kate in dark mode
Create a new Git branch with Kate

Kate, KDE-nin təqdim etdiyi çoxsənədli, bir neçə görünüşlü mətn redaktorudur. Kod bükümü, sintaksislərin vurğulanması, dinamik sətirə keçid, daxili konsol, geniş qoşma interfeysi və bəzi əmrlər faylı dəstəkləmə imkanlarına malikdir.

İmkanlar:

 • Pəncərəni bölməklə, vərəqlərdən istifadə etməklə və s. kimi görüntüdə bir çox sənədlərlə eyni vaxtda işləmək
 • Orfoqrafiya yoxlaması
 • CR, CRLF, LF yeni sətirə keçmə dəstəyi
 • Müxtəlif kodlama dəstəyi (utf-8, utf-16, ascii etc.)
 • Kodlamanın çevrilməsi
 • Müntəzəm ifadələrə əsaslanan axtar & əvəz et imkanları
 • Sintaksisin vurğulanması və qoşa nöqtə axtarışı
 • Mənbə kodu mətninin bükülməsi
 • Sonsuz sayda geri qaytarma və təkrarlama dəstəyi
 • Blok seçim rejimi
 • Avtomatik boşluqlar
 • Avtomatik tamamlama dəstəyi
 • Funksiyanın əmrlər sətrindən çağırılması
 • Geniş protokol dəstəyi (http, ftp, ssh, webdav etc.)
 • Tətbiq və redaktor komponentləri üçün qoşma arxitekturası
 • Ayarlanabilən qısayollar
 • İnteqrasiya olunmuş əmrlər sətri
 • JavaScript istifadə edən senarilər
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store
Get it from Microsoft

Buraxılışlar RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15

Əlavələr

KUIViewer KPart

Qt Designer UI Faylına baxış vasitəsi KParts-ın istifadəsi ilə proqram təminatında

Markdown Viewer KPart

Rendered display of Markdown files in KParts-using software (webtech-based)

Markdown Viewer KPart

Rendered display of Markdown files in KParts-using software

SVG Viewer KPart

Rendered display of SVG files in KParts-using software