Skip to content

KIO GDrive

Kateqoriyalar:   Internet
KIO GDrive Dolphində sağda aşağıda göstərilir, Falkon-da isə Google Diskə yuxarı solda baxılır.
KIO GDrive sizə KIO iləuyğun proqramları işə salmağa imkan verən KIO xidməti cihazıdır.

Genişlənmələr: Dolphin | Gwenview | Konqueror | Krusader

Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Buraxılışlar RSS

22.12.2 2023-02-02
22.12.1 2023-01-05
22.12.0 2022-12-08
22.08.3 2022-11-03