Skip to content

Apper

Categories:   Система
Screenshot of Apper
Основният прозорец показва описание на избрания пакет

Apper е графичен инструмент за управление на пакети и приложения, предоставени от дистрибуция на Linux.

Той позволява инсталиране на нов софтуер, както и поддържане на системата в актуално състояние чрез инсталиране на обновления.

Възможности:

  • Управление на софтуерни пакети, съобразени с дистрибуцията
  • Управление на приложения за потребители, които нямат опит с пакетите
  • Редактор за софтуерни източници и настройки на PackageKit
  • Уведомява за и инсталира обновления за системния софтуер
  • Тясна интеграция с работната среда KDE Plasma
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.