Skip to content

Blinken

Categories:   Образование | Игри Other platforms:   Windows
Играйте Blinken
Blinken се основава на електронна игра, пусната през 1978 г., която предизвиква играчите да запомнят последователности с нарастваща дължина. Отпред са разположени 4 различни цветни бутона, всеки от които има собствен отличителен звук. Тези бутони светват на случаен принцип, създавайки последователността която играчът трябва да запомни. Ако играчът успее да запомни последователността от светлини в правилния ред, той преминава към следващия етап, където се представя идентична последователност с една допълнителна стъпка. Ако те са грешни, играта се губи и играчът трябва да започне отново от първия етап. Целта е да се получи висок резултат - всяка стъпка в последователността дава една точка, така че правилното въвеждане на последователност от 8 лампички дава 8 точки. в таблицата с резултатите.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15

Nightly installers

Blinken nightly installers are also available to download from the KDE CDN. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Unstable version.

Generated from the latest version of the development branch.