Skip to content

Gwenview

Categories:   Графика
Gwenview
Използвайте Gwenview да управлявате вашата колекция от изображения

Gwenview е програма на KDE за бързо и лесно преглеждане на колекция от изображения.

Функции:

  • Поддържа прости методи на обработка на изображения: завъртване, огледален образ, обръщане и преоразмеряване
  • Поддържа основни файлови операции като копиране, преместване, изтриване и други
  • Действа като самостоятелно приложение и като вградена програма за преглед на изображения в Konqueror
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

22.12.1 2023-01-05
22.12.0 2022-12-08
22.08.3 2022-11-03

Extensions

FileStash

A lightweight solution for virtual folder support in KDE Applications

Kamera

Приставка за поддръжка на Picture Transfer Protocol (PTP) в приложения на KDE

kdegraphics-thumbnailers

Graphics file format thumbnailers for KDE applications

KIO GDrive

Google Drive integration with KDE Plasma and KDE applications

KIO S3

Amazon S3 integration with KDE Plasma and KDE applications

KIPI Plugins

Plugins for KDE applications to export images