Skip to content

KAlgebra

Categories:   Образование
Двумерна (2D) графика в  KAlgebra
KAlgebra е приложение, което може да замени вашия графичен калкулатор. То разполага с числени, логически, символни и аналитични функции, които ви позволяват да изчислявате математически изрази на конзолата и да изобразявате графично резултатите в 2D или 3D. KAlgebra се основава на езика за математическа маркировка (MathML); въпреки това не е необходимо да се познава MathML, за да се използва KAlgebra.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15