Skip to content

Kalzium

Categories:   Образование
Периодична таблица на химичните елементи
Kalzium е програма, която ви показва периодичната таблица на елементите. Използвайте Kalzium, за да търсите информация за елементите или да научите фактиза периодичната таблица. Програмата предоставя преглед на важните данни(като точките за топене, афинитет на електроните, негативността на електрон, електроннаконфигурация, радиуси, маса, йонизационна енергия), таблица с изотопите иразлични цветни изгледи на периодичната таблица (разделяне на различнитеблокове, симулатор на годината, температурен симулатор). Съдържа инструменти заВизуализирайте спектралните линии на всеки елемент, калкулатор на молекулно тегло,3D молекулен редактор и решаване на уравнение за стехиометрични проблеми.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15