Skip to content

Konqueror

Categories:   Интернет
Screenshot of Konqueror

Konqueror e файлов и уеб браузър на KDE. Той е като швейцарско ножче за всякакъв вид обработка и предварителен преглед на файлове.

Функции:

  • Уеб браузър, използващ KHTML или KDEWebKit като програми за представяне
  • Управление на файлове, използващ повечето функции на Dolphin (включващо контрол на версиите, меню на услугите и базов потребителски интерфейс)
  • Управление на файлове на ftp и sftp сървъри
  • Пълнофункционален FTP-клиент (можете да разделяте изгледите, за да се показват локални и отдалечени папки и предварителен преглед в същия прозорец)
  • Вграден приложения за предварителен преглед на файлове (например Okular и Calligra за документи, Gwenview за снимки, KTextEditor за текстови файлове)
  • Различни видове приставки: Меню с услуги, KParts (вградени приложения), KIO (достъп до файлове с използване на специални протоколи като http или ftp) и KPart-приставки (като AdBlocker...)
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15

Extensions

FileStash

A lightweight solution for virtual folder support in KDE Applications

Kamera

Приставка за поддръжка на Picture Transfer Protocol (PTP) в приложения на KDE

kdegraphics-thumbnailers

Graphics file format thumbnailers for KDE applications

KIO AudioCD

Прозрачна интеграция на аудио дискове с приложения на Plasma и KDE с възможности за преобразуване на данни

KIO GDrive

Google Drive integration with KDE Plasma and KDE applications

KIO S3

Amazon S3 integration with KDE Plasma and KDE applications

KUIViewer KPart

Преглед на файлове за потребителски интерфейс на Qt Designer в софтуер, използващ KParts.

Markdown Viewer KPart

Rendered display of Markdown files in KParts-using software (webtech-based)

Markdown Viewer KPart

Rendered display of Markdown files in KParts-using software

Видео миниатюри с FFmpeg

Генератор на видео миниатюри с FFmpeg

Визуализатор на SVG за KPart

Визуализатор на файлове SVG за приложения, използващи KParts

Поддръжка на Zeroconf

Преглед на локалните услуги в страницата Мрежа на Dolphin