Skip to content

Kup

Categories:   Система
Screenshot of Kup

Kup може да ви помогне да не забравяте да поддържате актуални резервни копия на личните си файлове. Той осигурява:

  • Архивиране на резервни копия със задаване на версия с помощта на "bup".
  • Синхронизиране на папки с помощта на "rsync".
  • Поддръжка на локална файлова система или външно usb хранилище.
  • Следене за наличността на дестинациите за архивиране, като например монтирано мрежово хранилище.
  • Интеграция в работна среда Plasma на KDE.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Releases RSS

0.9.1 2021-06-05
0.9.0 2021-05-22
0.8.0 2020-06-02