Skip to content
Screenshot of Okteta

Okteta е прост редактор за суровите данни на файловете.

Възможности:

 • Стойностите и символите се показват или в две колони (традиционното показване в шестнайсетичните редактори), или в редове със стойността върху символа.
 • Редактиране и навигация, подобно на текстови редактор
 • Възможност за персонализиране на изгледите на данните, с възможност за зареждане и съхранение на профили
 • Ленти с инструменти, с възможност за прилепване от всички страни, а също и в плаващ режим
 • Числени кодировки: Шестнадесетична, десетична, осмична, двоична
 • Кодировки на знаци: Всички 8-битови кодировки, предоставени от Qt, EBCDIC
 • Бързо изобразяване на данни на екрана
 • Множество отворени файлове
 • Поддръжка за отмяна/възстановяване
 • Инструмент за структури за анализиране и редактиране въз основа на структурни дефиниции, създадени от потребителя
 • И още...
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

0.26.15 2024-01-01
0.26.14 2023-12-12
0.26.13 2023-08-08
0.26.12 2023-07-07
0.26.11 2023-06-06
0.26.10 2023-01-09
0.26.9 2022-06-09
0.26.8 2022-05-17
0.26.7 2022-02-22
0.26.6 2021-03-29
0.26.5 2021-02-01
0.26.4 2020-07-28
0.26.3 2020-02-02