Skip to content
Screenshot of Calligra Words

Words je intuitivan program za obradu teksta i desktop aplikacija stonog izdavaštva. Uz to, možete kreirati informativne i atraktivne dokumente sa zadovoljstvom i lakoćom.

Svojstva:

  • Uređivanje bazirano na okvirima
  • Dopušta ugradnju dokumenata
  • Prilagođenje korisničkog interfejsa
  • Uključuje sve osobine koje se očekuju od modernog programa za obradu teksta
  • ODT (Open Document Text) podrška

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.