Skip to content

Kancelarija

Basket

Notes and to-dos organizer

Calindori

Calendar

Calligra Stage

Prezentacija

Calligra Words

Obrađivač teksta

ghostwriter

Markdown Editor

KAddressBook

Upravljanje kontaktima

Kalendar

Calendar application

KBibTeX

BibTeX Editor

KDE Itinerary

Itinerary management

KEuroCalc

Konverzija valuta i kalkulator

KEXI

Visual database apps builder

Kile

LaTeX prednji program

KItinerary Command Line Extractor

KItinerary command line extractor

KMail

Klijent pošte

KMyMoney

Ličnni upravljač finansija

Kongress

Conference Companion

Kontact

Upravljanje osobnim podacima

KOrganizator

Osobni organizator

KTimeTracker

Personal Time Tracker

Lokalize

Sistem za prevođenje pomoću računara

Okular

Prikazivač dokumenata

Phonebook

View and edit contacts

Plan

Project Management

Plan Portfolio

Project Portfolio Management

Plan Work

Project Management

Skrooge

Upravljajte svojim novcem

Tellico

Menadžer kolekcija

Trojitá

IMAP klijent za elektronsku poštu