Skip to content
Interactive geometry with Kig
Kig je interaktivni matematika softver za učenje i nastavu geometrije. On omogućava da istražite matematičke figure i koncepte koristeći računar i takođe može da posluži kao sredstvo za crtanje za matematičke likovee. Konstrukcije mogu biti napravljeni sa tačkama, vektorima, linijama i poligona i svi elementi mogu izmijeniti pomoću miša. Kig pomaže nastavnicmai i učenici da naprave pretpostavke i da shvate kako se dokazuje geometrijske teoreme.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Kig Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions don’t contains the translations and are intended for testing purpose. Get involved and help us making them better!

Releases RSS

21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08
21.04.2 2021-06-10