Skip to content

KmPlot

Categories:   Edukacija
Quadratic function, its derivative and integral plotted with KmPlot
KmPlot je program za iscrtavanje grafova funkcija, njihovih integrala ili izvoda. Grafovi mogu biti obojeni i pogled je veoma podesiv, skalabilan, a može se zumirati. Program predstavlja moćan matematičku analizator, različite vrste crtamka (kartezijanska, parametarske, polarni, implicitno, diferencijal), i daje jednostavne matematičke alate kao za pronalaženje maksimuma / minimuma funkcija. Parametrizovane funkcije mogu da se vizualiziraju podešavanjem varijabilnog parametra preko klizača. Crteži se mogu izvoziti kao bitmap format slike (BMP, PNG) i mogu se odštampati.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

1.3.23083 2023-11-09
1.3.23082 2023-10-12
1.3.23081 2023-09-14