Skip to content
Quadratic function, its derivative and integral plotted with KmPlot
KmPlot je program za iscrtavanje grafova funkcija, njihovih integrala ili izvoda. Grafovi mogu biti obojeni i pogled je veoma podesiv, skalabilan, a može se zumirati. Program predstavlja moćan matematičku analizator, različite vrste crtamka (kartezijanska, parametarske, polarni, implicitno, diferencijal), i daje jednostavne matematičke alate kao za pronalaženje maksimuma / minimuma funkcija. Parametrizovane funkcije mogu da se vizualiziraju podešavanjem varijabilnog parametra preko klizača. Crteži se mogu izvoziti kao bitmap format slike (BMP, PNG) i mogu se odštampati.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases RSS

1.3.21082 2021-10-07
1.3.21081 2021-09-02
1.3.21080 2021-08-12