Skip to content

Korak

Categories:   Edukacija
Physical simulation in Step

Korak je interaktivni fizički simulator. Omogućava da se istraži fizički svijet kroz simulacije.Radi na sljedeći način: Postaviš nekoliko tijela na scenu, dodaš silu kao što je gravitacija ili opruge, onda klikneš Simuliraj i Korak ti pokaže kako će prema zakonima fizike evoluirati tvoja scena.Možeš promijeniti svaku osobinu tijela/sila u eksperimentu (čak i tokom simulacije) i vidjeti kako će ovo promjeniti evoluciju eksperimenta.Sa Korakom ne samo da učiš nego i osjećaš kako fizika radi.

Osobine:

 • Klasična mehanička simulacije u dvije dimenzije
 • Čestice, opruge s prigušenjem,gravitacijska i kulonova sila
 • Kruta tijela
 • Detekcija sudara (trenutno samo diskretna) i rukovanje
 • Mehka(deformabilna) tijela su simulirana kao korisnički uređen ​​čestice-opruge sistem, zvučni valovi
 • Molekularna dinamika (trenutno koristi Lennard-Jones potencijal): plin i tekućinu, kondenzacije i isparavanja, izračunavanje makroskopskih količina i njihovih varijancija
 • Jedinice konverzije i proračun izraza: možete unijeti nešto poput "(2 dana + 3 sata) * 80 km / h", a ona će biti prihvaćena kao vrijednost udaljenosti (zahtijeva libqalculate)
 • Obračun i propagacija greške: možete unijeti vrijednosti kao što su "1.3 ± 0.2" za bilo koje vlasništvo i grešake za sve zavisne osobine će se izračunati pomoću statističkih formula
 • Rješavač greške procjenjuje: greške koje su uvedene od strane rješavača su izračunate i dodane korisničkim greškama
 • Nekoliko različitih rješavača: do osmog poretka, eksplicitno i implicitno, sa ili bez prilagodljivog vremesnog koraka(većina rješavača zahtjeva GSL biblioteku)
 • Upravljački alat za jednostavno upravljanje svojstvima tokom simulacije (čak i uz prilagođene prečice na tastaturi)
 • Alati za vizualizaciju rezultata: graf, metar,tragač
 • Informacije konteksta za sve objekte, integrisani wikipedia preglednik
 • Zbirka pokaznih eksperimenata, više se može preuzeti sa KNewStuff
 • Integrirani tutoriali
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Additional information

StepCore Library:

StepCore is the physical simulation library on which Step is based. It can be used without Step for complex simulations which require coding or in other software which require physical simulation functionality. It is designed in order to be extensible, tunable and to provide accurate simulation.

Releases RSS

23.08.5 2024-02-15
23.08.4 2023-12-07
23.08.3 2023-11-09

Korak Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!