Skip to content
Physical simulation in Step

Korak je interaktivni fizički simulator. Omogućava da se istraži fizički svijet kroz simulacije.Radi na sljedeći način: Postaviš nekoliko tijela na scenu, dodaš silu kao što je gravitacija ili opruge, onda klikneš Simuliraj i Korak ti pokaže kako će prema zakonima fizike evoluirati tvoja scena.Možeš promijeniti svaku osobinu tijela/sila u eksperimentu (čak i tokom simulacije) i vidjeti kako će ovo promjeniti evoluciju eksperimenta.Sa Korakom ne samo da učiš nego i osjećaš kako fizika radi.

Osobine:

 • Klasična mehanička simulacije u dvije dimenzije
 • Čestice, opruge s prigušenjem,gravitacijska i kulonova sila
 • Kruta tijela
 • Detekcija sudara (trenutno samo diskretna) i rukovanje
 • Mehka(deformabilna) tijela su simulirana kao korisnički uređen ​​čestice-opruge sistem, zvučni valovi
 • Molekularna dinamika (trenutno koristi Lennard-Jones potencijal): plin i tekućinu, kondenzacije i isparavanja, izračunavanje makroskopskih količina i njihovih varijancija
 • Jedinice konverzije i proračun izraza: možete unijeti nešto poput "(2 dana + 3 sata) * 80 km / h", a ona će biti prihvaćena kao vrijednost udaljenosti (zahtijeva libqalculate)
 • Obračun i propagacija greške: možete unijeti vrijednosti kao što su "1.3 ± 0.2" za bilo koje vlasništvo i grešake za sve zavisne osobine će se izračunati pomoću statističkih formula
 • Rješavač greške procjenjuje: greške koje su uvedene od strane rješavača su izračunate i dodane korisničkim greškama
 • Nekoliko različitih rješavača: do osmog poretka, eksplicitno i implicitno, sa ili bez prilagodljivog vremesnog koraka(većina rješavača zahtjeva GSL biblioteku)
 • Upravljački alat za jednostavno upravljanje svojstvima tokom simulacije (čak i uz prilagođene prečice na tastaturi)
 • Alati za vizualizaciju rezultata: graf, metar,tragač
 • Informacije konteksta za sve objekte, integrisani wikipedia preglednik
 • Zbirka pokaznih eksperimenata, više se može preuzeti sa KNewStuff
 • Integrirani tutoriali

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08