Skip to content

ELF Dissector

Categories:   Desenvolupament
Vista del mapa d'arbre de la mida

L'ELF Dissector és útil si cal fer una o més de les tasques següents:

  • Inspeccionar les dependències cap avant i cap arrere, a nivell de biblioteca i símbols.
  • Identificació de colls d'ampolla de rendiment en temps de càrrega com constructors estàtics cars o relocacions excessives.
  • Anàlisi del rendiment de mida dels fitxers ELF.

Característiques principals:

  • Explorador de l'estructura ELF.
  • Visualització de mapa d'arbre de la mida de parts diverses d'un fitxer ELF.
  • Gràfic d'intensitat de colors de les relocacions.
  • Desassemblador incorporat per a x86 i AArch64.
  • Navegador de les disposicions de memòria pel tipus de dada extretes de la informació de depuració DWARF.
  • Visor de les dependències cap avant i cap arrere.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.