Skip to content

KBruch

Categories:   Educació
Practicant les fraccions amb KBruch

KBruch és un programa senzill per a practicar càlcul amb fraccions i percentatges. Es proposen diversos exercicis i podeu utilitzar el mode d'aprenentatge per a practicar amb fraccions. El programa comprova l'entrada de l'usuari i proporciona una resposta.

Característiques:

  • Exercici aritmètic: En este exercici heu de resoldre un càlcul de fracció. Cal que escriviu el resultat, és a dir, el numerador i el denominador. Este és l'exercici principal.
  • Exercici de comparació: En este exercici heu de comparar el valor numèric de 2 fraccions, utilitzant els símbols >, < o =.
  • Exercici de conversió: En este exercici heu de convertir un nombre en una fracció.
  • Exercici de factorització: En este exercici heu de descompondre un nombre en factors primers.
  • Exercici de percentatge: En este exercici heu de calcular els percentatges.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Get it from the Snap Store

També estan disponibles els instal·ladors Windows de KBruch per a baixar des de la binary-factory. Estes versions no contenen les traduccions i estan destinades a finalitats de proves. Col·laboreu-hi i ajudeu-nos a millorar-les!

Llançaments RSS

22.04.2 2022-06-09
22.04.1 2022-05-12
22.04.0 2022-04-21