Skip to content

KCachegrind

Categories:   Desenvolupament
Anàlisi de les dades del rendiment amb KCachegrind

KCachegrind és una eina de visualització per a les dades d'anàlisi del rendiment, usada per a determinar les parts que consumisquen més temps en l'execució d'un programa.

Característiques:

  • KCachegrind visualitza les anàlisis del rendiment (és a dir, característiques en temps d'execució) de les aplicacions en diverses maneres, incloent-hi les visualitzacions de les gràfiques de crides i anotacions del codi font/desassemblador.
  • Pot carregar anàlisis de rendiment generades pel traçador de simulacions/crides de la memòria cau Calltree, una eina de Valgrind. Així, l'anàlisi de rendiment no necessita cap preparació, pot funcionar amb biblioteques compartides i arquitectures de connectors, i no té influència sobre la mesura mateixa.
  • Convertidor de scripts de l'OProfile, Perl i PHP.
  • Commutació entre múltiples disposicions de visualització.
  • La gràfica de crides es pot exportar com a imatge (PNG).
  • Visualització simultània de 2 tipus d'esdeveniments a la vista de Crides i anotacions
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Llançaments RSS

22.04.1 2022-05-12
22.04.0 2022-04-21
21.12.3 2022-03-03
21.12.2 2022-02-03