Skip to content

KCalc

Categories:   Utilitats
Finestra principal de KCalc
Finestra de KCalc en mode de sistema numèric
Finestra de KCalc en mode de sistema científic
Finestra de KCalc en mode de sistema estadístic

KCalc té tot allò que espereu d'una calculadora científica, més:

  • Funcions trigonomètriques, operacions lògiques i càlculs estadístics
  • Una pila de resultats que permet la invocació adequada dels resultats de càlculs anteriors
  • La precisió és definible per l'usuari
  • El visor permet retallar i apegar nombres
  • Els colors del visor i el tipus de lletra són configurables, ajudant a la usabilitat
  • L'ús dels lligams de tecla facilita l'ús sense un dispositiu de punter
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Get it from the Snap Store

Llançaments RSS

22.04.1 2022-05-12
22.04.0 2022-04-21
21.12.3 2022-03-03
21.12.2 2022-02-03