Skip to content

KmPlot

Categories:   Educació
Funció quadràtica, la seua derivada i la integral es tracen amb KmPlot
KmPlot és un programa per a traçar gràfics o funcions, les seues integrals o derivatives. Els gràfics es poden acolorir i la visualització és molt configurable, es pot escalar i s'hi pot fer zoom. El programa disposa d'un potent analitzador matemàtic, diferents tipus de gràfics (cartesians, paramètrics, polars, implícits, diferencials) i proporciona eines matemàtiques senzilles com la busca del màxim i mínim d'una funció. Les funcions paramètriques es poden visualitzar ajustant el paràmetre variable des d'un control lliscant. Els gràfics es poden exportar a imatges en format de mapa de bits (BMP, PNG) i es poden imprimir.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Get it from the Snap Store

Llançaments RSS

1.3.22041 2022-05-12
1.3.22040 2022-04-21
1.3.21123 2022-03-03
1.3.21122 2022-02-03