Skip to content
Anàlisi de les dades del rendiment amb el KCachegrind

El KCachegrind és una eina de visualització per a les dades d'anàlisi del rendiment, usada per a determinar les parts que consumeixen més temps en l'execució d'un programa.

Característiques:

  • El KCachegrind visualitza les anàlisis del rendiment (és a dir, característiques en temps d'execució) de les aplicacions en diverses maneres, incloent-hi les visualitzacions de les gràfiques de crides i anotacions del codi font/desassemblador.
  • Pot carregar anàlisis de rendiment generades pel traçador de simulacions/crides de la memòria cau Calltree, una eina del Valgrind. Així, l'anàlisi de rendiment no necessita cap preparació, pot funcionar amb biblioteques compartides i arquitectures de connectors, i no té influència sobre la mesura mateixa.
  • Convertidor de scripts de l'OProfile, Perl i PHP.
  • Commutació entre múltiples disposicions de visualització.
  • La gràfica de crides es pot exportar com a imatge (PNG).
  • Visualització simultània de 2 tipus d'esdeveniments a la vista de Crides i anotacions

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08