Skip to content
Finestra principal del KCalc
KCalc window in numeral system mode
Kcalc window in scientific mode
Kcalc window in statistics mode

El KCalc té tot allò que espereu d'una calculadora científica, més:

  • Funcions trigonomètriques, operacions lògiques i càlculs estadístics
  • Una pila de resultats que permet la invocació adequada dels resultats de càlculs anteriors
  • La precisió és definible per l'usuari
  • El visor permet retallar i enganxar nombres
  • Els colors del visor i el tipus de lletra són configurables, ajudant a la usabilitat
  • L'ús dels lligams de tecles facilita l'ús sense un dispositiu apuntador

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08