Skip to content
Edició d'un document al Kile

El Kile és un editor TeX/LaTeX fàcil d'emprar fet per la comunitat KDE. El Kile proporciona la possibilitat d'usar totes les funcionalitats del LaTeX en una interfície gràfica i té mecanismes de previsualització interactius per a veure immediatament els resultats de l'edició.

Característiques:

 • Compila, converteix i mostra el document amb un clic
 • Compleció automàtica d'ordres del (La)TeX
 • Les plantilles i els assistents fan que siga molt poca faena iniciar els documents nous
 • Inserció fàcil de moltes etiquetes i símbols estàndard, i l'opció de definir (amb un nombre arbitrari) etiquetes definides per l'usuari
 • Cerca directa i inversa: cliqueu en el visor de DVI i salteu a la línia LaTeX corresponent de l'editor, o salteu des de l'editor a la pàgina corresponent en el visor
 • La cerca de capítols o seccions és molt senzilla, El Kile construeix una llista de tots els capítols, etc. en el document. Podeu usar la llista per a saltar a la secció corresponent
 • Reuneix els documents relacionats en un projecte
 • Inserció fàcil de cites i referències en usar projectes
 • Sistema de construcció flexible i intel·ligent per a compilar els documents LaTeX
 • QuickPreview: vista prèvia d'una part seleccionada del document
 • Accés fàcil a diverses fonts d'ajuda
 • Edició avançada d'ordres

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.