Skip to content
Funció quadràtica, la seua derivada i la integral es tracen amb el KmPlot
El KmPlot és un programa per a traçar gràfics o funcions, les seues integrals o derivatives. Els gràfics es poden acolorir i la visualització és molt configurable, es pot escalar i s'hi pot fer zoom. El programa disposa d'un potent analitzador matemàtic, diferents tipus de gràfics (cartesians, paramètrics, polars, implícits, diferencials) i proporciona eines matemàtiques senzilles com la cerca del màxim i mínim d'una funció. Les funcions paramètriques es poden visualitzar ajustant el paràmetre variable des d'un control lliscant. Els gràfics es poden exportar a imatges en format de mapa de bits (BMP, PNG) i es poden imprimir.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases RSS

1.3.21082 2021-10-07
1.3.21081 2021-09-02
1.3.21080 2021-08-12