KDE's Applications Desenvolupament

Desenvolupament

Aplicacions

Cervisia

Frontal de CVS

Clazy

Un connector del compilador Clang que emet avisos relacionats amb les millors pràctiques de les Qt

ELF Dissector

Inspector d'executables ELF

Heaptrack

Frontal per a l'analitzador del rendiment

KAppTemplate

Generador de plantilles de codi d'aplicació

KCachegrind

Frontal per a l'analitzador del rendiment

Configuració del KDebug

Configuració de la depuració

kdesrc-build

Eina que permet construir amb facilitat el programari KDE des dels seus repositoris d'origen

kdesvn

Control de revisions de Subversion

KDevelop

Entorn integrat de desenvolupament

KDiff3

Frontal per al «diff»/«patch»

KImageMapEditor

Un editor de correspondències a imatges amb HTML

Galeria del Kirigami

Explorador de ginys per al Kirigami

Kompare

Frontal per al «diff»/«patch»

Mapes d'interiors OSM del KDE

Mapa d'interiors d'OSM

KUIViewer

Visor de fitxers UI del Qt Designer

Consola del KUserFeedback

Consola de gestió de l'UserFeedback

Lokalize

Sistema de traducció assistida per ordinador

Massif-Visualizer

Frontal per a l'analitzador del rendiment

Umbrello

Modelador UML

Complements

Implementació de PHP al KDevelop

Implementació del llenguatge PHP al KDevelop

Implementació de Python al KDevelop

Implementació del llenguatge Python al KDevelop

KPart del KUiViewer

Visor de fitxers UI del Qt Designer en el programari que empra les KPart