KDE's Applications Oficina

Oficina

Aplicacions

Plan

Gestió de projectes

Sheets del Calligra

Full de càlcul

Words del Calligra

Processador de textos

KDE Itinerary

Gestió de l'itinerari

KAddressBook

Gestor de contactes

KBibTeX

Editor de BibTeX

KEuroCalc

Un convertidor de moneda i calculadora

KEXI

Constructor visual d'aplicacions de bases de dades

Kile

Frontal del LaTeX

KMail

Client de correu

KMyMoney

Gestor per a les finances personals

Kontact

Gestor de la informació personal

KOrganizer

Organitzador personal

KTimeTracker

Seguidor personal del temps

Lokalize

Sistema de traducció assistida per ordinador

Okular

Visor de documents

SieveEditor

Editor per als scripts de «Sieve» del filtratge de correu

Skrooge

Gestioneu els vostres diners

Tellico

Gestor de col·leccions

Trojitá

Client de correu electrònic IMAP