KDE's Applications Utilitats

Utilitats

Aplicacions

Ark

Eina d'arxivament

Filelight

Estadístiques d'ús de disc

KDE Itinerary

Gestió de l'itinerari

KAlarm

Planificador personal per a alarmes

Kate

Editor de text avançat

KBackup

Programa per a les còpies de seguretat

KCalc

Calculadora científica

KCharSelect

Selector de caràcters

KDialog

Mostra quadres de diàleg des de scripts de l'intèrpret d'ordres

KFind

Cerca de fitxers i carpetes

KFloppy

Formatador de disquets

KGpg

Eina d'encriptatge

Kleopatra

Gestor de certificats i IGU criptogràfica unificada

KMag

Lupa de la pantalla

KMouseTool

Clic automàtic del ratolí

KMouth

Frontal del sintetitzador de veu

KNotes

Notes emergents

KRename

Canviador de noms de fitxer per lots

Kronometer

Cronòmetre

Krusader

Gestor de fitxers

KTeaTime

El cuiner de te

KTimer

Llançador amb compte enrere

KTimeTracker

Seguidor personal del temps

KTrip

Navegador del transport públic

KWrite

Editor de text

Okteta

Editor hexadecimal

RSI Break

Ajuda a prevenir la síndrome del canal carpià

Smb4K

Explorador de xarxa avançat per a SAMBA

Spectacle

Utilitat per a prendre captures de pantalla

Escombraire

Netejador del sistema

Zanshin

Aplicació per a gestionar les tasques pendents

Complements

Kamera

Un connector per a admetre el protocol de transferència d'imatges (Picture Transfer Protocol -PTP-) a les aplicacions KDE

KCron

Planificador de tasques

KPart del visor de Markdown

Mostra renderitzats els fitxers Markdown en el programari que utilitza les KParts (basat en «webtech»)

Latte

Acoblador per a les masses

KPart del visor de Markdown

Mostra renderitzats els fitxers Markdown en el programari que utilitza les KParts