AtCore is the API that controls the 3DPrinter and its basic functionalities. AtCore comes with a test client called atcore-gui to manage your printer.

This is an AtCore test application to showcase the framework.

Linux

Instal·lar a Linux Aquest botó només funciona amb el Discover i altres botigues d'aplicacions en AppStream. També podreu utilitzar el gestor de paquets de la vostra distribució.