Přejít na obsah

Neudržované

Amarok

Zvukový přehrávač

Banji

VoIP app

Blíženec

Práce s textem a prezentacemi

Blogilo

blogging client

Jovie

text to audible speech

KAppFinder

adds apps to menus

Karbon

Škálovatelná grafika

KAudioCreator

CD extraktor

KFileReplace

Find and replace

KFTPGrabber

Powerful FTP client

Kiosk Admin Tool

predefine desktop configurations

KleverNotes

KleverNotes is a note taking and management application

KLinkStatus

link checker

KMid

MIDI and Karaoke Player

KMLDonkey

MLDonkey peer-to-peer core

KNemo

Blogging client

KNode

Usenet newsgroups

KPager

desktop pager

KPPP

dialup app

KRecipes

Recipe manager

KRemoteControl

kremotedesktop

KsCD

Audio CD Player

KSig

signature app

Kst

real-time large-dataset viewing and plotting tool

KUser

Správce uživatelů

KWlan

network

Simon

Rozpoznávání řeči