Přejít na obsah

Nástroje

Zpřístupnění

Pracovní plocha

Soubor

Ostatní

Accessibility Inspector

Accessibility Inspector

Alpaka

Klient pro AI Chat

Calindori

Kalendář

Codevis

Code Architecture Vizualizer

Extraktor v příkazové řádce pro KItinerary

Extraktor v příkazové řádce pro KItinerary

Fielding

Test your REST APIs

Filelight

Statistika použití disku

Francis

Aplikace pro Pomodoro

Hash-o-matic

Check hashes for your files

Hodiny

Ponechat čas a nastavit upomínky

Itinerář KDE

Správa itineráře

Kairo

Sportovní kouč

Kalkulačka

A feature rich calculator

Kalm

Dechové techniky

Kate

Pokročilý textový editor

KBackup

Program pro zálohování

Keysmith

Two-factor code generator for Plasma Mobile and Desktop

KFind

Najít soubory/složky

KCharSelect

Výběr znaků

Kleopatra

Správce certifikátů a rozhraní pro šifrování

KleverNotes

KleverNotes ne aplikace pro pořizování a správu poznámek

Klimbgrades

Quickly convert difficulty grades for rock climbing, lead and bouldering scales

Kodaskanna

A multi-format 1D/2D code scanner

Kookbook

Správce receptů

KRename

Dávkový přejmenovávač souborů

Kronometer

Chronometr

KRuler

Obrazovkové pravítko

Krusader

Správce souborů

KTeaTime

Vařič čaje

KTimer

Stopky

KTrip

Public transport navigator

KWrite

Textový editor

Marknote

Zapište své myšlenky

Nahrávací nástroj

Nahrávací nástroj zvuku

Nota

Jednoduchý editor textu

Notae

Take notes easily

Počasí

View real-time weather forecasts and other information

PowerPlant

A small app helping you to keep your plants alive

RSI Break

Help prevent repetitive strain injury

Smb4K

Pokročilý prohlížeč síťového okolí pro SAMBA

Spectacle

Nástroj na snímání obrazovky

Sweeper

Vyčištění systému

Úlohy

To Do Application

Vail

Komunikujte pomocí Morseovky

Vakzination

Spravujte svoje očkovací certifikáty

Periférie

PIM