Přejít na obsah

KBounce

Kategorie:   Hry
Playing KBounce
KBounce is a single player arcade game with the elements of puzzle. It is played on a field, surrounded by wall, with two or more balls that move about in the field bouncing off of walls. The player can build new walls, decreasing the size of active field. The goal of the game is to fill at least 75% of the field and advance to the next level.
Nainstalovat na
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Jak hrát

Cíl: Vyplňte pole alespoň ze 75% a postupte do další úrovně.

Hráč je představován obdélníkovým vydlážděným polem obklopeným zdí. Dva nebo více míčků se přesouvají v poli sem a tam a odrážejí se od zdí. Cílem hry je zmenšit velikost místnosti pro míčky.

Velikost aktivního prostoru pole je zmenšována stavěním nových zdí, které uzavírají prostory bez míčků. Chcete-li dokončit úroveň, musíte v časovém limitu zmenšit velikost aktivního pole alespoň o 75%.

Nové zdi jsou stavěny kliknutím levého tlačítka myši v aktivním prostoru pole, ve kterém budou od bodu kliknutí myši vykreslovány čtverce ve dvou opačných směrech. Najednou může být ve všech směrech kreslena pouze jedna zeď.

Když je myš v poli, je kurzor zobrazen jako dvojitá šipka ukazující dvěma směry, buď vodorovně nebo svisle. Když je stisknuto levé tlačítko myši, je zeď kreslena ve směru, který ukazují šipky. tento směr může být změněn stisknutím pravého tlačítka myši.

A new wall has a "head" which moves away from the point where the mouse was clicked. A wall is not permanent until this "head" runs into another wall. If a ball collides with any part of the wall except the head, before the head has run into another wall, the new wall will disappear completely and one life will be lost. If a ball collides with the head in the direction of the wall's growth, the wall will stop growing there, and become permanent, with no loss of life. If a ball collides with the head from any other side, the ball will bounce off and the wall will continue to grow normally.

Vydání RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15