Skip to content

Værktøjer

Tilgængelighed

Skrivebord

Fil

Others

Accessibility Inspector

Accessibility Inspector

Alpaka

An AI chat client

Calculator

A feature rich calculator

Calindori

Calendar

Clock

Keep time and set alarms

Codevis

Code Architecture Vizualizer

Fielding

Test your REST APIs

Filelight

Statistik over diskforbrug

Francis

Pomodoro Application

Hash-o-matic

Check hashes for your files

Kairo

Sport Coach

Kalm

Breathing techniques

Kate

Avanceret teksteditor

KBackup

Backup-program

KCharSelect

Tegnvælger

KDE Itinerary

Itinerary management

Keysmith

Two-factor code generator for Plasma Mobile and Desktop

KFind

Find filer/mapper

KItinerary kommandolinjeudtrækker

KItinerary kommandolinjeudtrækker

Kleopatra

Grafisk brugerflade til certifikathåndtering og forenet kryptering

KleverNotes

KleverNotes is a note taking and management application

Klimbgrades

Quickly convert difficulty grades for rock climbing, lead and bouldering scales

Kodaskanna

A multi-format 1D/2D code scanner

Kookbook

Recipe manager

KRename

Batch File Renamer

Kronometer

Kronometer

KRuler

Skærmlineal

Krusader

Filhåndtering

KTeaTime

Tekoger

KTimer

Nedtællingsstarter

KTrip

Public transport navigator

KWrite

Teksteditor

Marknote

Write down your thoughts

Nota

Simple Text Editor

Notae

Take notes easily

PowerPlant

A small app helping you to keep your plants alive

Recorder

Audio recorder

RSI Break

Hjælper med at forebyggende skader ved ensidigt gentaget arbejde

Smb4K

Advanced Network Browser for SAMBA

Spectacle

Værktøj til skærmbilleder

Sweeper

Systemoprydning

Tasks

To Do Application

Vail

Communicate using Morse

Vakzination

Manage your vaccination certificates

Weather

View real-time weather forecasts and other information

Tilkoblinger

PIM