Πρόγραμμα εικόνων επισκόπησης FFmpeg

Πολυμέσα
Εγκατάσταση σε Linux
Στιγμιότυπο οθόνης του %name%

Το πρόγραμμαεικόνων επισκόπησης FFmpeg είναι ένας παραγωγός εικόνων επισκόπησης βίντεο για τους διαχειριστές αρχείων του KDE.

Linux

Εγκατάσταση σε Linux Αυτό το κουμπί λειτουργεί μόνο με το Discover και άλλες AppStream αποθήκες εφαρμογών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το διαχειριστή πακέτων της διανομής σας.