Παίζω KNetWalk

Το KNetWalk είναι ένα παιχνίδι λογικής για έναν παίκτη. Κατασκευάστε το δίκτυο, συνδέστε όλα τα τερματικά στον εξυπηρετητή σε όσο το δυνατόν λιγότερες εναλλαγές.

Linux

Εγκατάσταση σε Linux Αυτό το κουμπί λειτουργεί μόνο με το Discover και άλλες AppStream αποθήκες εφαρμογών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το διαχειριστή πακέτων της διανομής σας.

Εκδόσεις

3.3.20121 7 Ιανουαρίου 2021
3.3.20120 10 Δεκεμβρίου 2020
3.3.20083 5 Νοεμβρίου 2020
3.3.20082 8 Οκτωβρίου 2020
Εμφάνιση περισσότερων εκδόσεων...