Στιγμιότυπο οθόνης του %name%

Ο Konqueror είναι ο περιηγητής Ιστού του KDE και πολυεργαλείο για κάθε είδος διαχείρισης και προεπισκόπησης αρχείων.

Χαρακτηριστικά:

  • Περιήγηση Ιστού με χρήση μηχανών αποτύπωσης KHTML ή KDEWebKit
  • Διαχείριση αρχείων που χρησιμοποιεί τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του Dolphin (όπως τον έλεγχο εκδόσεων, τα μενού υπηρεσιών και το βασικό γραφικό περιβάλλον)
  • Διαχείριση αρχείων σε ftp και sftp εξυπηρετητές
  • Πλήρης εφαρμογή FTP (μπορείτε να διαιρέσετε τις επισκοπήσεις για να εμφανίσετε τοπικούς και απομακρυσμένους φακέλους και προεπισκοπήσεις στο ίδιο παράθυρο)
  • Ενσωματωμένες εφαρμογές για προεπισκόπηση αρχείων (π.χ. Okular και Calligra για έγγραφα, Gwenview για εικόνες, KTextEditor για αρχεία κειμένου)
  • Διαφορετικά είδη προσθέτων: Μενού υπηρεσιών, KParts (ενσωματωμένες εφαρμογές), KIO (για πρόσβαση σε αρχεία με χρήση ειδικών πρωτοκόλλων όπως http ή ftp) και KPart-plugins (όπως AdBlocker...)

Linux

Εγκατάσταση σε Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.