Skip to content

KIO S3

Kategorioj:   Interreto
Dolfin montrante bildon alŝutitan sur Amazon S3-sitelo.
KIO S3 ebligas KIO-konsciajn aplikojn (kiel Dolphin, Kate aŭ Gwenview) aliri kaj redakti Amazon S3-sitelojn kaj objektojn.

Etendiĝas: Dolfin | Gwenview | Konqueror | Krusader

Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.