Skip to content
Kogu valimine harjutamiseks Parleys

Parley on sõnavara harjutamise rakendus. See aitab sõnu meelde jätta, millest on kasu, kui õpid näiteks võõrkeelt. Toetatud on paljud keelespetsiifilised võimalused, kuid rakendust saab kasutada ka muudeks õppimisülesanneteks. Siin kasutatakse ajas hajutatud kordamise meetodit, mis muudab omandamise optimaalseks. Sõnavarakogusid saab alla laadida internetist või luua neid ise kaasasoleva redaktoriga.

Harjutamisviisid:

  • Sähvikud
  • Segatud tähed (tähtede järjestamine nagu anagrammis)
  • Mitmene valik
  • Kirjalik
  • Keelespetsiifilised harjutused: artiklid, võrdlusvormid, käänamine, pööramine, sünonüümid, antonüümid, parafraasid

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases RSS

21.04.1 2021-05-13
21.04.0 2021-04-22
20.12.3 2021-03-04
20.12.2 2021-02-04