Skip to content

Sümbolite redaktor

Graphics
Install on Linux
Screeenshot of <no value>

Sümbolite redaktor on rakendus QPainterPath'i objektide teekide loomiseks koos vihjetega, kuidas neid renderdada. Algupäraselt oli see mõeldud rakendusele KXStitch sümboliteekide loomiseks, kuid seda võivad edukalt kasutada ka teised sarnase funktsionaalsusega rakendused. Sümbolite loomisel on abiks hulk tööriistu, sealhulgas sirgjooned, Bezier kõverad, ristkülikud ja ellipsid. Tekstimärke võib valida mis tahes fondist ning sümboleid võib peegeldada või pöörata. Sümbolid võivad olla täidetud või täitmata, joonetipu tüüpi ja ühendusestiili saab muuta, samuti võib varieerida joone jämedust.

Omadused:

  • Mitme teegi loomine
  • Täidetud ja täitmata sümbolid
  • Arvukalt joonepikkusi, tiputüüpe ja ühendusetüüpe
  • Ühest teegist teise lohistamine
  • Sümboli loomine märgi põhjal

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.