Skip to content

Tellico

Categories:   Kontoritöö
Peaaken filmikoguga
Peaaken raamatukollektsiooni kirjega
Peaaken mängude kõrvutivaatega

Tellico on kõikvõimalike kogude haldamiseks mõeldud rakendus. See pakub vaikimisi malle raamatute, bibliograafiate, videode, muusika, videomängude, müntide, markide, mängukaartide, koomiksite ja veinide tarbeks. Rakenduses saab oma kogu sisestada kataloogi andmebaasi, kuhu salvestatakse hulk omadusi, näiteks nimi, autor jne.

Omadused:

 • Vaikimisi on toetatud, raamatute, bibliograafiliste kirjete, videode, muusika, videomängude, koomiksite, müntide, markide, mängukaartide, veinide, lauamängude ja failikataloogide kogud
 • Toetatud on ka kasutaja loodud kohandatud kogud
 • Toetatud on mis tahes hulk kasutaja määratud välju, mis võivad olla väga eri tüüpi: tekst, lõik, loend, märkekast, arv, URL, kuupäev, pilt või nende kombinatsioon
 • Raskusi ei valmista ka kirjed, mis sisaldavad mitut autorit, žanri, võtmesõna jne.
 • Pealkirjasid ja nimesid saab lasta automaatselt vormindada
 • Toetatud on kogudes otsimine ja vaate filtreerimine
 • Kogusid saab sortida ja rühmitada eri omaduste järgi
 • XSLT abil on võimalik luua kohandatud kirjemalle
 • MODS-i, Bibtexi, RIS-i, CSV, PDF-i metaandmete ja veel paljude vormingute import
 • Eksport Bibtexi, ONIX-i, CSV, HTML-i ja veel paljudesse vormingutesse
 • Teabe importimine otse Amazon.com-ist, IMDb-st, z39.50 serveritest, PubMed-ist, SRU serveritest, CrossRef.org-ist, veel paljudelt veebilehekülgedelt ja väliste skriptide kaudu
 • CDDB andmete import audio-CD-de kataloogimiseks
 • Helifailide (näiteks mp3 või ogg) kogude läbiuurimine ja import
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Releases RSS

3.5.4 2024-03-23
3.5.3 2024-01-01
3.5.2 2023-10-22
3.5.1 2023-07-03
3.5 2023-05-12
3.4.6 2023-01-21
3.4.5 2022-11-16
3.4.4 2022-02-16
3.4.3 2022-01-02
3.4.2 2021-11-08
3.4.1 2021-05-09
3.4 2021-03-14