Skip to content

Umbrello

Categories:   Arendus
Klassiskeemi näitamine

Umbrello on unifitseeritud modelleerimiskeele UML modelleerimistööriist ja koodi genereerija. See võib luua tarkvara ja muude süsteemide skeeme standardses UML-vormingus, samuti genereerida UML-skeemide põhjal koodi mitmes programmeerimiskeeles.

Omadused:

  • Toetatud vormingud: XMI
  • Toetatud on mitut tüüpi skeemid: kasutus, klass, järgnevus, suhtlus, olek, tegevus, komponent, evitus, olem-seos
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

23.08.4 2023-12-07
23.08.3 2023-11-09
23.08.2 2023-10-12
23.08.1 2023-09-14