Skip to content

Kehitystyökalut

Cervisia

CVS-käyttöliittymä

Clazy

Clang-kääntäjäliitännäinen, joka esittää varoituksia hyvistä Qt-käytänteistä

ELF-analysoija

ELF-binaarianalysoija

Eloquens

Tuota lorem ipsum -tekstiä

Fielding

Test your REST APIs

Heaptrack

Profiler Frontend

KAppTemplate

Sovelluskoodimallin luontiohjelma

Kate

Kehittynyt tekstimuokkain

KCachegrind

Profiloijan käyttöliittymä

KDebugSettings

Virheenpaikannusasetukset

kdesrc-build

Työkalu KDE-ohjelmien koostamiseksi lähdekoodilähteistä helposti

kdesvn

Subversion Revision Control

KDevelop

Integroitu kehitysympäristö

KDiff3

Diff/Patch-käyttöliittymä

KImageMapEditor

HTML-kuvamuokkain

Kirigami Gallery

Kirigamin sovelmaselain

Kommit

Git client GUI

Kompare

Diff/Patch-käyttöliittymä

KUIViewer

Qt Designerin käyttöliittymätiedostokatselin

Licentia

Lisenssin valinta

Lokalize

Tietokoneavusteinen käännösjärjestelmä

Massif-visualisointi

Profiloijan käyttöliittymä

Rustin Qt-sidosgeneraattori

Programming Binding Generator

Umbrello

UML-mallinnusohjelma