Skip to content

ELF-analysoija

Luokat:   Kehitystyökalut
Koon puukarttanäkymät

ELF-analysoijasta on apua, kun pitää tehdä jotakin seuraavista:

  • tutkia riippuvuuksia eteen- ja taaksepäin kirjasto- ja symbolitasolla
  • tunnistaa latauksenaikaiset suorituskyvyn pullonkaulat kuten raskaat staattiset rakentajat tai liialliset siirrot
  • profiloida ELF-tiedostojen kokoa.

Keskeiset ominaisuudet:

  • ELF-rakenneselain.
  • ELF-tiedoston eri osien koon puukarttavisualisointi.
  • Uudelleensijoituksen lämpökartta.
  • Sisään rakennettu x86- ja AArch64-disassembleri.
  • DWARF-virheenpaikannustiedosta kerätty tietotyyppien muistiasetteluselain.
  • Eteen- ja taaksepäin kulkevien riippuvuuksien katselin.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.