Skip to content
Screeenshot of <no value>
Screeenshot of <no value>
Screeenshot of <no value>
KAlgebra on sovellus, joka voi korvata kaaviolaskimesi. Siinä on numeeriset, loogiset, symboliset ja analyysiominaisuudet, joiden avulla voit laskea matemaattisia lausekkeita konsolissa ja graafisesti kuvata tulokset kaksi- tai kolmiulotteisena.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases

21.04.0 2021-04-22
20.12.3 2021-03-04
20.12.2 2021-02-04
20.12.1 2021-01-07