Skip to content
Screeenshot of <no value>
Screeenshot of <no value>
Screeenshot of <no value>
KAlgebra on sovellus, joka voi korvata kaaviolaskimesi. Siinä on numeeriset, loogiset, symboliset ja analyysiominaisuudet, joiden avulla voit laskea matemaattisia lausekkeita konsolissa ja graafisesti kuvata tulokset kaksi- tai kolmiulotteisena.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Google Play

Get it on Google Play Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Releases RSS

21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08
21.04.2 2021-06-10