Skip to content
Periodic table of elements view in Kalzium
Kalziumilla voi katsella alkuaineiden jaksollista järjestelmää. Sillä voi etsiä tietoa alkuaineista tai lukea jaksolliseen järjestelmään liittyviä faktoja. Siinä on myös alkuaineiden yleistiedot, kuten sulamispisteet, elektronien affiniteetti, elektronegatiivisuus, elektronien jakautuminen, säteet, massa ja ionisaatioenergia. Ohjelmassa on myös isotooppitaulukko, ja erilaisia tapoja värittää jaksollinen järjestelmä (lohkojen erittely, vuosisimulaatio ja lämpötilasimulaatio). Kunkin alkuaineen spektriviivat voi visualisoida. Lisäksi Kalziumissa on molekyylimassalaskin, 3D-molekyylimuokkain ja yhtälönratkaisin stoikiometrisille ongelmille.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases RSS

21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08
21.04.2 2021-06-10