Skip to content
Menuja kryesore e GCompris-it
Veprimtaria ”Klikoni mbi një shkronjë të madhe”
Veprimtaria “Mësoni Sahatin”
Veprimtaria Zgjidhni ngjyrë veprimtarie skede
Veprimtaria “Ngjyra”
Veprimtaria “Ndërtoni të njëjtin model”
Veprimtaria “Numëroni objektet”
Veprimtaria “Loja e pesëmbëdhjetëshes”
Veprimtaria “Gjashtëkëndëshi”
Veprimtaria “Baraspeshoni peshoret si duhet”
Veprimtari “Lojë fundi shahu”
Veprimtari “Lojë puzzle me blloqe të lëvizshëm”

GCompris- është një suitë software-i edukativ i cilësisë së lartë, që përfshin një numër të madh veprimtarish për fëmijë të moshës nga 2 deri në 10 vjeç.

Disa nga veprimtaritë shkojnë drejt lojës, por megjithatë prapë edukative.

Më poshtë mund të gjeni një listë të kategorive, me disa nga veprimtaritë e gatshme nën atë kategori.

  • njohje me kompjuterin: tastierë, mi, gjeste të ndryshme të miut, …
  • aritmetikë: kujtesë tabelash, numërim, pasqyrim figurash, baraspeshim peshoreje, dhënie kusuri, …
  • shkencë: bllokim kanali, përzierje ngjyra, koncepti i rëndesës, …
  • lojëra: kujtesë, lidhni 4, tik tak to, sudoku, kullë Hanoi, …
  • lexim: ushtrim të lexuari, …
  • të tjera: mësoni si të tregoni orën, sistemi Braj, maze, vegla muzikore, …

Aktualisht GCompris-i ofron më shumë se 100 veprimtari dhe po zhvillohen dhe të tjera. GCompris-i është “software” i lirë, që do të thotë se mund t’ia përshtatni nevojave tuaja, ta përmirësoni, dhe, më e rëndësishmja, t’ua jepni fëmijëve kudo.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases

1.1 2021-03-21
1.0 2020-11-19