Skip to content

Gemini

Categories:   Unmaintained

This app is unmaintained and no longer released by the KDE community.

Unha presentación cargada directamente de DropBox, en modo de edición.
Un documento de texto na interface de usuario tradicional de escritorio (modo de creación).
Un documento de texto no modo de creación co panel de notas visíbel.

A suite de oficina de KDE para dispositivos 2 en 1.

Os dispositivos 2 en 1 que poden actuar tanto como tabletas táctiles e como portátiles están cobrando moita popularidade, e tras o éxito de Krita Gemini, o equipo responsábel decatouse de que había moitos motivos para aplicar o mesmo concepto a outras aplicacións, e especialmente a outras da suite Calligra. Concretamente, se consideraron listos para este trato o compoñente de procesador de textos Words e a ferramenta de presentación Stage.

Dese descubrimento naceu o desexo de crear Calligra Gemini, unha aplicación que engloba os compoñentes de procesador de textos e de presentación que tanto funcionarían como unha aplicación de escritorio tradicional con rato e teclado como se transformarían nunha aplicación adaptada ao tacto sobre a marcha, cambiando a experiencia a unha axeitada para os dispositivos só táctiles sen a inconveniencia de ter que cambiar a unha aplicación distinta.

As aplicacións de Gemini combinan a potencia das aplicacións principais de Calligra (no caso de Calligra Gemini, as principais aplicacións de escritorio, actualmente Words e Stage), con experiencias agradábeis e optimizadas explicitamente para o tacto, baseadas nos mesmos tipos de documentos.

Calligra en si é unha gran suite de aplicacións, divididas en tres categorías principais: aplicacións de oficina, aplicacións gráficas e xestión de proxectos. Visite o sitio web de Calligra para ver as descricións completas das súas numerosas ferramentas.

  • Funcionalidades comúns

As aplicacións da suite de Calligra comparten algúns conceptos de interface de usuario que lles outorgan un aspecto moderno máis axeitado para as pantallas panorámicas actuais. Un deles é que a meirande parte do formato faise usando docas que se colocan nas partes laterais das xanelas en vez de na parte superior. Isto libera espazo para os contidos reais dos documentos e evita abrir diálogos sobre eles. Se o usuario así o decide, pode cambiar a disposición das docas ao redor da zona do documento ou mesmo soltalas e deixar que floten libremente. A disposición gárdase e úsase de novo a seguinte vez que se abra Calligra.

  • Obxectos incrustábeis

Hai moitos obxectos e formas que pode inserir nos seus documentos, como formas xeométricas, partituras musicais, e moitas outras opcións xeniais. Todas estas formas están dispoñíbeis en todas as aplicacións, o que fai moito máis sinxelo crear estes obxectos.

  • Formato de ficheiro estándar

Calligra usa o formato de documento aberto (ODF) como formato de ficheiro principal, o que o fai compatíbel coa meirande parte do resto de aplicacións de oficina, como OpenOffice.org, LibreOffice e Microsoft Office. Tamén pode importar os formatos de ficheiro nativos de Microsoft Office con gran exactitude, en moitos casos a mellor que se pode atopar.

Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.