Skip to content
Screeenshot of <no value>

Plan é unha aplicación de xestión de proxectos. Está pensada para xestionar proxectos moderadamente grandes con varios recursos.

Funcionalidades:

  • Varias vistas: gráficos de Gant, vista de recursos, vista de contas.
  • Usa estruturas estándar: estrutura de división do traballo (WBS), estrutura de división dos recursos (RBS), estrutura de división dos custos (CBS).
  • O gráfico de Gantt permite configurar o nivel de detalle.
  • Permite definir tarefas de resumo, tarefas e fitos.
  • Restricións de planificación configurábeis.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Plan Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions don’t contains the translations and are intended for testing purpose. Get involved and help us making them better!

  • Stable version. Generated from the latest version of the stable branch. Contains the latest bugfixes.
  • Unstable version. Generated from the latest version of the development branch.