Skip to content

Plan

Categories:   Ofimática
Screenshot of Plan

Plan é unha aplicación de xestión de proxectos. Está pensada para xestionar proxectos moderadamente grandes con varios recursos.

Funcionalidades:

  • Varias vistas: gráficos de Gant, vista de recursos, vista de contas.
  • Usa estruturas estándar: estrutura de división do traballo (WBS), estrutura de división dos recursos (RBS), estrutura de división dos custos (CBS).
  • O diagrama de Gantt permite configurar o nivel de detalle.
  • Permite definir tarefas de resumo, tarefas e fitos.
  • Restricións de planificación configurábeis.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.